OB OBNOVLJENIH ZALOGAH TABLET KALIJEVEGA JODIDA PREVZEM TABLET S KARTICO ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

Skladno z visoko varnostno kulturo smo v Sloveniji pred leti prenovili način delitve tablet kalijevega jodida, ki so eden učinkovitih zaščitnih ukrepov za primer jedrske nesreče. Upravičenci – prebivalci v 10-kilometrskem pasu okoli NEK do dopolnjenega 40. leta starosti – jih lahko brezplačno prevzamete v lekarnah ob predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja. Tabletam, ki smo jih začeli deliti leta 2013, je potekel rok uporabe, zato smo jih nadomestili z novimi.


Starše oziroma skrbnike prosimo, da prevzamete tablete kalijevega jodida tudi za svojega otroka z njegovo kartico zdravstvenega zavarovanja.

Tablete kalijevega jodida lahko brezplačno prevzamete v lekarnah tudi upravičenci ob novi prijavi stalnega ali začasnega prebivališča v 10-kilometrskem pasu okoli Nuklearne elektrarne Krško in ob rojstvu otroka.

Zaužitje tablet kalijevega jodida je eden od predvidenih zaščitnih ukrepov ob morebitni jedrski ali radiološki nevarnosti, s katerim preprečimo kopičenje radioaktivnega joda v ščitnici. Tablete kalijevega jodida bi zaužili šele potem, ko bi ta zaščitni ukrep odredil poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije in bi nas k temu pozvali v sredstvih javnega obveščanja.

Pozivamo vas, da v lekarni prevzamete tablete oziroma jih zamenjate z novimi in jih varno shranite doma.

Tablete kalijevega jodida lahko prevzamete v lekarnah:

• Lekarna Krško, Cesta krških žrtev 132 c, Krško
• Lekarna na Vidmu, Cesta 4. julija 40 a, Krško
• Lekarna Senovo, Bohorska cesta 2, Senovo
• Lekarna Brežice, Černelčeva 8, Brežice
• Lekarna Trnje, Trdinova ulica 1, Brežice
• Lekarna Čatež, Topliška cesta 35, Čatež ob Savi

Pričakujemo vaše sodelovanje kot vaš prispevek k naši skupni varnosti.

Ministrstvo za zdravje, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost, Nuklearna elektrarna Krško, Občina Brežice, Občina Krško
NADALJUJE SE DELITEV TABLET KALIJEVEGA JODIDA

Dobra pripravljenost omogoča učinkovito ukrepanje in blaži posledice ob vsaki nesreči. Skladno z visoko varnostno kulturo nadaljujemo s predhodno delitvijo tablet kalijevega jodida za primer malo verjetne jedrske nesreče na območju 10 kilometrov okoli Nuklearne elektrarne Krško (NEK). Tablete smo začeli deliti s kuponi leta 2013, leta 2014 smo delitev ponovili, letos pa jo nadaljujemo z belimi recepti.

Zaužitje tablet kalijevega jodida je eden od predvidenih zaščitnih ukrepov ob morebitni jedrski ali radiološki nevarnosti, s katerim preprečimo kopičenje radioaktivnega joda v ščitnici. Tablete bi zaužili šele potem, ko bi ta zaščitni ukrep odredil poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije in bi nas k temu pozvali v sredstvih javnega obveščanja.

Več informacij o tem, kaj so tablete kalijevega jodida, komu so namenjene in kako se bodo delile oziroma kje so shranjene, najdete na spletni strani www.kalijevjodid.si.

Ob rojstvu otroka in ob novi prijavi stalnega ali začasnega prebivališča v 10-kilometrskem pasu okoli NEK ste upravičeni do predhodnega brezplačnega prejema tablet kalijevega jodida (upravičenci ste vsi prebivalci do dopolnjenega 40. leta).

Ko boste naslednjič obiskali svojega izbranega zdravnika, ga zaprosite za beli recept za zdravilo kalijev jodid. To zdravilo nato s svojo kartico zdravstvenega zavarovanja brez plačila prevzemite v eni od pooblaščenih lekarn in ga varno shranite doma. Starše oziroma skrbnike pa prosimo, da uredite beli recept za zdravilo kalijev jodid tudi za svojega otroka ob prvem obisku njegovega izbranega pediatra/zdravnika. Z otrokovo kartico zdravstvenega zavarovanja nato v lekarni prevzemite tablete kalijevega jodida tudi zanj.

Hkrati pozivamo vse upravičence, ki ste prejeli kupon za prevzem tablet kalijevega jodida v letih 2013 in 2014, pa tablet v lekarnah še niste prevzeli, da to opravite v eni izmed lekarn v Posavju. Če ste kupon izgubili, ga lahko nadomestite z belim receptom, ki ga predpiše izbrani zdravnik.

Tablete kalijevega jodida lahko na podlagi belega recepta brez plačila prevzamete v lekarnah:

• Lekarna Krško, Cesta krških žrtev 132 c, Krško
• Lekarna na Vidmu, Cesta 4. julija 40 a, Krško
• Lekarna Senovo, Bohorska cesta 2, Senovo
• Lekarna Brežice, Černelčeva 8, Brežice
• Lekarna Trnje, Trdinova ulica 1, Brežice
• Lekarna Čatež, Topliška cesta 35, Čatež ob Savi

Pričakujemo vaše sodelovanje in vas lepo pozdravljamo.

Ministrstvo za zdravje, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost, Nuklearna elektrarna Krško, Občina Brežice, Občina KrškoNADALJUJE SE PREDHODNA DELITEV TABLET KALIJEVEGA JODIDA!

V letu 2013 smo pričeli s predhodno delitvijo tablet kalijevega jodida, v letošnjem letu pa smo kupone za prevzem posredovali vsem novim upravičencem do tablet kalijevega jodida, za katere smo pridobili podatek o novi stalni ali začasni prijavi prebivališča na območju takojšnjih zaščitnih ukrepov (10 km okrog NEK).

Sluľbe na področju zaščite in reševanja načrtujemo zaščitne ukrepe tudi za primer malo verjetne jedrske nesreče v Nuklearni elektrarni Krško za vse prebivalce Slovenije. Zaužitje tablet kalijevega jodida je le eden izmed predvidenih zaščitnih ukrepov ob morebitni jedrski ali radiološki nevarnosti.

Istočasno pozivamo vse upravičence, ki ste kupon za prevzem tablet že prejeli, pa tablet kalijevega jodida v lekarnah še niste prevzeli, da to storite v eni izmed spodaj naštetih lekarn v Posavju.

Tablete kalijevega jodida lahko v Posavju prevzamete v naslednjih lekarnah:
  • Lekarna Krško, Cesta krških žrtev 132 c, Krško;
  • Lekarna na Vidmu, Cesta 4. julija 40 a, Krško;
  • Lekarna Senovo, Bohorska cesta 2, Senovo;
  • Lekarna Brežice, Černelčeva 8, Brežice;
  • Lekarna Trnje, Trdinova ulica 1, Brežice;
  • Lekarna Čatež, Topliška cesta 35, Čatež ob Savi.
Pričakujemo vaše sodelovanje in vas lepo pozdravljamo.
Ministrstvo za zdravje,
Uprava RS za zaščito in reševanje,
Uprava RS za jedrsko varnost,
Nuklearna elektrarna Krško,
Občina Brežice,
Občina KrškoŠEST MESECEV OD ZAČETKA PREDHODNE DELITVE TABLET KALIJEVEGA JODIDA

Na Upravi RS za zaščito in reševanje še vedno spremljamo odziv prebivalcev Posavja na predhodno delitev tablet kalijevega jodida v polmeru 10 km okrog Nek. Do 31. 12. 2013 (v prvih šestih mesecih) je tablete prevzelo 3.668 upravičencev, kar pomeni 20,12%.

Ob tej priložnosti ponovno pozivamo vse prebivalce Posavja, ki so na dom prejeli kupone za prevzem tablet kalijevega jodida, da tablete prevzamejo s kuponom in kartico zdravstvenega zavarovanja v eni izmed šestih določenih lekarn.

TRI MESECE OD ZAČETKA PREDHODNE DELITVE TABLET KALIJEVEGA JODIDA

Predhodna delitev tablet kalijevega jodida se je v Posavju, na območju 10 km okrog Nuklearne elektrarne Krško, začela 11. junija 2013. Na Upravi RS za zaščito in reševanje spremljamo odziv prebivalcev. V prvih treh mesecih je tablete prevzelo 3088 upravičencev oziroma 16,7 %.

Ob tej priložnosti ponovno pozivamo vse prebivalce Posavja, ki so na dom prejeli kupone za prevzem tablet kalijevega jodida, da tablete prevzamejo s kuponom in kartico zdravstvenega zavarovanja v eni izmed šestih določenih lekarn.Spoštovani,

sobivanje z nuklearnim objektom ima v našem prostoru že dolgo, tridesetletno tradicijo. Veseli me, da v tem času strategijo tehnoloških izboljšav, visoko varnost obratovanja in zaupanje slovenske in svetovne javnosti utrjujemo še z ukrepi, ki so namenjeni prav skrbi za posameznika.

Verjetnost nesreče v nuklearni elektrarni je izredno majhna, a vseeno je ves čas prizadevanje za izboljšanje pripravljenosti ob morebitni ogroženosti, ena izmed naših pomembnih prioritet.

Med zaščitne ukrepe v primeru nesreče med drugim sodi zaužitje tablet kalijevega jodida. Doslej smo zdravilo hranili v lekarnah in imeli pripravljene načrte razdelitve občanom v primeru povečane nevarnosti. Že pred časom pa smo podprli odločitev, da občanom v okolici NEK preventivno razdelimo tablete kalijevega jodida in omogočimo ustrezno izvajanje zaščitnega ukrepa. Občina se je aktivno vključila v izvedbo predhodne delitve tablet, da bi s tem naredila še en korak h krepitvi zaupanja občank in občanov, in da bi tudi ob še tako majhni verjetnosti nesreče posameznik ne bil prepuščen naključju.

Vse občanke in občane, ki živijo v neposredni bližini NEK pozivam, da se odzovejo povabilu in tablete prevzamejo v najbližji lekarni. Vsem pa želim, da bi tovrsten pristop k načrtovanju zaščitnih ukrepov prispeval k še večji gotovosti, da živimo v varni družbi. Da tako ostane, potrebujemo vaše sodelovanje.

Bodimo na tej poti razumni, preudarni in premišljeni.

mag. Miran Stanko,
župan občine KrškoSpoštovani občanke in občani občine Brežice,

v Posavju že več desetletij sobivamo z Nuklearno elektrarno Krško, ki deluje po najvišjih kriterijih za varnost, domači in tuji strokovnjaki skrbno spremljajo njeno delovanje, tehnološke posodobitve zagotavljajo višjo varnost, zato je verjetnost nesreče zelo nizka. Ne glede na majhno možnost pa pristojne službe vseskozi namenjajo posebno skrb varnosti ljudi, ki živimo v bližini elektrarne. Občina Brežice s svojo strokovno službo za civilno zaščito in reševanje že nekaj časa aktivno sodeluje pri pripravi ukrepa razdelitve tablet kalijevega jodida, ki so pomemben previdnostni in zaščitni ukrep.

V skladu s ljudskim reklom, da previdnost ni nikoli odveč, vas prosim, da se v dneh po prejemu obvestila o prevzemu tablet kalijevega jodida nanj tudi odzovete in jih prevzamete na za to določenih mestih. Zaloge tablet kalijevega jodida so pomemben previdnostni in zaščitni ukrep državnega načrta zaščite in reševanja za primer nesreč z radioaktivnimi snovmi, saj je pravočasno jemanje tablet kalijevega jodida učinkovita zaščita proti vnosu radioaktivnega joda v ščitnico.

Prepričan sem, da bomo s preventivnimi ukrepi, tehnološkimi izboljšavami in preudarnostjo varno živeli tako v občini Brežice kot v Posavju.

Vaš župan Ivan Molan